Mannskaper fra PB 155 i mai 1945. (utlånt: Slottsfjellsmuseet)