Håkon Heum har beholdt diplomet han fikk i 1945. Det er undertegnet av Josef Haraldsen, leder av D-15, og avsnittsjefen i A-153, Axel Thv. Marthinsen.