Fiskekutteren «Hans Larsen» på vei inn langs brygga i Tønsberg 3. juni 1945. (Foto: Ove E. Kværne. Utlånt: Daniel Johannesen)