Norske krigsfartøyer deltar i bevoktningen av konvoyene over Atlanteren. Bildet er tatt fra en norsk korvett under eskortering. En ser konvoyene ordne seg før start.