Den norske marine har i tidens løp overtatt en rekke korvetter i England. Båtene er satt inn i patruljeteneste som beskyttelser for konvoyer, og flere av dem har utmerket seg i kamp mot u-båter i Atlanteren. Bildet viser Korvetten “Potentilla” i havn.