Den norske korvetten “Potentilla” har i tidens løp reddet hundrevis av torpederte sjøfolk under sin patruljetjeneste på Atlanteren i den norske marines tjeneste. Dette dramatiske bilde ?? er tatt under redning av et skipsmannskap i Atlanteren høsten 1942. En ser redningsbåten komme opp langs skipssiden tross dønningene. Det lyktes å redde alle velberget ombord i “Potentilla”. London.14.3.44.