To falne senkes i havet etter senkningen av Montbretia. Det er kapteinløytnant Christian Monsen som sier noen ord under begravelsen ombord i “Potentilla”.