Medlemmer av Milorg i Sem og Slagen (O-1534). Vestfold Milorg-distrikt fikk i løpet av 1944/45 store mengder utstyr gjennom flyslipp. (Utlånt: Erik Bjune)