Tyske soldater forhandler med Milorg i Tønsberg 9. eller 10. mai 1945. (Foto: Ove Edgar Kværne). Foto fra boken “Krig og fred Vestfold våren 1945”.