Avsnittsledelsen i A-153 fotografert like etter 9. mai 1945. Se navnene nedenfor.