Norsk marinegast på vakt ved leideren til korvetten “Buttercup” i Sandefjord havn mai 1945. (Foto: Privat)