Grønt og frodig i de gamle ruinene. Lite av dagens ruiner som minner om fortidens storhet. (Foto: Thomas Nilsen)