Modell som viser dagens ruiner etter Kongsgården og omriss av anlegget. (Foto: Thomas Nilsen)