Peterskirken lå i dette området i middelalderen. Det er satt opp et informasjonsskilt. (Foto: Thomas Nilsen)