Myrvang ble brukt som samlingspunkt etter 9. mai 1945. To medlemmer av Milorg O-1543 med Lee Enfield rifler og tyske hjelmer sammen med to unge jenter. Navnene er ikke oppgitt. (Utlånt: Stokke bibliotek)