Frank, Frida og Elias Sachnowitz på Gjein i Stokke.