Milorgjeger på vakt ved strandpromenaden i Tønsberg. Foto fra boken “Krig og fred – Vestfold våren 1945”