Områdesjefen i Milorg i Tønsberg (o-1531), Olav Thorp Guttormsen sammen med fire medlemmer av Støt-troppen til O- 1531, også kalt “Dødsgjengen”, 17. mai 1945. F.v. Rolf Krohn, Gunnar Guttormsen, Hans Kruge (?) og fjerdemann bak flagget. Fotografert i Møllergaten.(Utlånt: Aasta Ragnhild Krohn)