Mannskaper fra A-153 rykker inn i Tønsberg. (Foto: Ove Edgar Kværne/ Kilde: Krig og Fred- Vestfold våren 1945)