Fragment av en alliert flybombe på en høyde vest for Gokstad skole. (Foto: Thomas Nilsen)