Førstereisgutten ved kanalbroen i Tønsberg.(Foto: Thomas Nilsen)