Advarsel fra Milorg. Uvedkommende ble truet til taushet om de kom over hemmelige våpenlagre.