Betty Berkowitz kom til Tønsberg som flyktning i 1937. Ektemannen hadde slektninger i byen.