Fra denne plassen ser Svend Foyn ut å fjorden og aktiviteten der.