DS Jarlsberg legger til ved Brygga i 1930- årene ved Tollboden. Ut fra flaggene i folkemengden kan det være i forbindelse med en politisk markering i regi av Arbeiderpartiet. (Utlånt av Slottsfjellsmuseet)