DS Jarlsberg gjennom den gamle svingbrua mellom fastlandet og Nøtterøy. Foto fra 1950. Svingbua ble erstattet av dagens bro i 1957. (Utlånt av Slottsfjellsmuseet)