Brannmannskap i 1935 på utrykning med håndkjerre med nødvendig brannslukningsutstyr.
( Foto av Asgeir Th. Larsen. Utlånt av Slottsfjellsmuseet)