Gruppen med frigjorte fanger i Sverige 4. eller 5. mai 1945.