Fra Bygdenes Avis. Artikkelen gjengitt i boken “Krig og Fred – Vestfold våren 1945”