Kvinnene begynte å gjøre seg gjeldende i Tønsberg ved rundt 1900. (Slottsfjellsmuseet)