Med motoren i gang hjelpes fenrik Werner Christie opp på vingen til Spitfire AH-M/BL314 av motormekaniker Per Odvar Gustavsen. (Riksarkivet)