Under Den store nordiske krig lå Tordenskjolds flåte ofte utenfor Stavern. Festningen Citadellet på Karlsøy beskyttet innseilingen med sine kanoner. (Foto: Thomas Nilsen)