Bofors 15 cm kanon på Bolærne. Foto fra 1935-1940. Hentet fra nettsiden bolarnefort.no. Tønsberg Forsvarsforening driver i dag et omfattende arbeid for å bevare og formidle fortets historie. Se mer info på nettsiden deres.