Bergans Auto på begynnelsen av 1960-tallet. Først var det en Shell-stasjon der, senere overtok Mobil. Oljekvaliteten ble bedre, motorproblemene færre i følge tidligere ansatte. (Foto: Peder L. Stangebye 1950-60. Utlånt av Slottsfjellmuseet)