Sovjetiske krigsfanger på Møringa. (Utlånt: Lokalhistorisk Senter Horten)