På vakt utenfor Horten Kino 9. mai 1945. Hit ble arresterte medlemmer av NS og krigsprofitører fraktet. (Utlånt: Lokalhistorisk Senter Horten)