Carl Stoltenberg malt av sin sønn Matthias Stoltenberg (1799- 1871) i 1820- årene. Maleriet er eid av Tønsberg kommune.