Stoltenbergsgate fra Hvalenkrysset, med Beiruttomten til høyre (foto. Thomas Nilsen).