Dødsgjengen var en særgruppe i Hjemmestyrkene avdeling Tønsberg