Storgaten 26. Under krigen serverte Anna Rabe suppe til byens barn, og hun skjulte bevæpnede Milorgjegere.