Forsiden på boken som ble utgitt på Ares Forlag AS november 2016.