Ved Kjelle i Tønsberg veltet et tog som følge av sprengningen av skinnene 14. mars 1945.