I perioden rundt Den store nordiske krig ble det bygget skip på sletten nedenfor Slottsfjellet (Området mellom nordbyen og gjestehavnen). Prospekt av Tønsberg fra 1700-tallet. (Slottsfjellsmuseet)