Venstrepolitiker, bonde og fisker Lars Ramndal ble i 1944 arrestert og deretter overført til Berg interneringsleir. Lovbruddet var motstand mot Nasjonal Samling og Vidkuns Quislings forsøk på en “Nyordning” av det norske samfunnet.

Tekst under forfattet av: Erik Ettrup
Lars Ramndal (f. 6. mai 1893)satt på Berg fra juni 1944 til frigjøringen. I boken “Quislings hønsegård” står det at han fikk en straff på 3 år for mostand mot Arbeidstjenesten, Ungdomstjenesten og for medvirkning til innsamling ab lønn til prester som hadde nektet å følge Nasjonal Samlings linje. I boken fortelles det at Ramndal ved en anledning ble tvunget av fangevokterne til å åle seg gjennom grisebingen etter at de hadde blitt tatt i å jobbe sakte. (Foto: Qusilings hønsegård)

Lars Ramndal fra Mosterøy var bonde og fisker av yrke og hadde vært formann i Rogaland fiskarlag i en årrekke før han ble valgt som Venstres ordfører for Mosterøy kommune fra 1937. Ramndal var også personlig kristen og leder av menighetsrådet i Mosterøy kommune.
Etter invasjonen 9. april ble Ramndal sittende som ordfører i påvente av kommunevalget. Da fristen for valget var overskredet og ingenting skjedde, tok han snart til orde mot «nyordningen». Under et innlegg i fylkestinget den 10. juni 1941 sa han klart fra om hva han synes om at kommune- og fylkespolitikere ble valgt fra rekkene til NS istedenfor ved demokratisk valg. Han påpekte at hele møtet og utvelgelsen av ordførere var grunnlovsstridig, og krevde følgende uttalelse ført i møteboka:[1]

« Dette fylkesting som eg er innkalla til er ikkje i samsvar med norsk lov. Det er berre det reine naudtilhøva som gjer at eg diverre vert nøydd til å vera med på dette som eg ikkje kan finna rett»

Ordfører Abotnes fra Saud sa etter krigen at alle var enige, men at Ramndal var den eneste som turte å si fra. Knappe tre måneder senere, den 5. september 1941, kom nyheten om at Innenriksdepartementet hadde avsatt Ramndal som ordfører.[2] Uttalelsen hadde naturligvis falt i svært dårlig jord hos NS-myndighetene og allerede dagen etter ble Stavangermannen Johan Østbø Jr. innsatt som ny ordfører i Mosterøy. Østbø hadde vært NS-medlem i en årrekke før krigen og Ifølge tiltalen i Stavanger byrett etter krigen var det nettopp han som noen år senere anmeldte Lars Ramndal til Statspolitiet, da han nektet å overlevere menighetsrådets eiendeler til det nye menighetsrådet som ble innsatt av nazimyndighetene.[3]
Ramndal sin gjentatte kritikk og stille motstand mot okkupasjonsmakten førte til at han ble arrestert den 25. april 1944 og ført til Stavanger fengsel hvor han ble mishandlet og truet med dødsstraff for ikke å anerkjenne Quisling og NS[4]
Han ble deretter overført til Berg interneringsleir den 1. juni 1944 som politisk fange[5]. Her ble han satt til straffarbeid, hvor arbeidsdagen hans blant annet besto i å benke spiker fra resirkulerte materialer. Lars fikk derav kallenavnet «Spiker-Lars»[6]

Lars Ramndal kommer hjem til Mosterøy etter frigjøringen i mai 1945. (Rennesøy Folkebibliotek sin samling.)


Etter krigen ble Ramndal valgt inn som formann i justiskomiteen på Stortinget og satt som stortingsrepresentant for Venstre helt frem til 1965.[7] Under valget ba Ramndal avisene om å ikke nevne hans motstand for nazismen og tiden i Berg Interneringsleir. Han ønsket å bli valgt for partiet og politikken han representerte, ikke for sine personlige holdninger.

[1] Stavanger Aftenblad 10/10-1946

[2] Stavanger Aftenblad 5/9-1941

[3] Stavanger Aftenblad 23/11-1945

[4] Stavanger Aftenblad 27/10-1945

[5] Nordmenn i fangenskap 1940-1945 (Lars Ramndal)

[6] Stavanger Aftenblad 12/1-1946

[7] Stortingets biografier