På tre ulike adresser i Tønsberg er det satt ned 16 såkalte snublesteiner, minnesteiner over jødiske ofre for holocaust. Tre familier ble i 1942 ofre for jødeforfølgelsen.  Lokale antisemitter og NS-medlemmer bidro i den økonomiske likvidasjonen av de tre familiene.

Tekst: Thomas Nilsen    

Snublesteinene i Tønsberg er plassert på tre adresser i utkanten av Farmandstovet, eller et som i 1930-årene ble omtalt som Høitorvet. Det bodde i overkant av 30 personer fra tre jødiske familier i Tønsberg i 1940. I tillegg dessuten en fjerde familie der faren, Albert Hammer, hadde jødiske besteforeldre som hadde konvertert til kristendommen i 1860-årene. Denne familien kom til Tønsberg som flyktninger fra Tyskland i 1939. Albert Hammer er det 17 ofret for jødeforfølgelsen fra Tønsberg.

Barneskoleelev Mina Plesansky fra Tønsberg ble bare 10 år gammel (Foto: Thomas Nilsen)

Utenfor Møllergaten 12 er det satt ned snublesteiner til minne om ofrene fra Plesansky-familien. Du kan lese mer om denne familien i artikkelen: Plesanskys forretning – historien om ran, svik og antisemittisme .

Plesansky-familien. (Foto: Thomas Nilsen)

Utenfor Fayes gate 3 er det satt ned snublesteiner til minne om ofrene fra Koklin-familien. Du kan lese mer om denne familien i artikkelen: En samfunnsengasjert familie og holocaust .

Koklin-familien (Foto: Thomas Nilsen)

Utenfor Fayes gate 3 er det satt ned snublesteiner til minne om ofrene fra Jaffe-familien. Du kan lese mer om denne familien i artikkelen: Fayes gate 4 – Jaffe-familien og Grand Bazar

Jaffe-familien. (Foto: Thomas Nilsen)
Boken “Familiene som forvant” omhandler de jødiske familiene i Tønsberg og andre vestfoldbyer. Og dokumentere det som skjedde med familiene i 1942, og den økonomiske likvidasjonen av de jødiske boene etter at familiene var arrestert og deportert.

Kilde: Familiene som forsvant – Vestfolds jødiske befolkning 1880 – 1945