MT Bramora forsvant 14. september for 75 år siden med hele besetningen på 39, blant disse seks sjøfolk fra Vestfold. Ble de norske sjøfolkene utsatt for en krigsforbrytelse utført av ett japansk ubåtmannskap?

Tekst: Thomas Nilsen    Bøker av artikkelforfatteren her.

På vei fra den iranske havnebyen Bandar Abbas til Melbourne med olje forlot MT Bramora konvoien 9. september 1943 for å seile videre alene. Hun kom aldri frem med den dyrebare lasten. Av de 39 om bord overlevde ingen, seks av de omkomne var fra Vestfold.

MT Bramora (Minnehallen/Foto: Odd Birkeland)
MT Bramora (Minnehallen/Foto: Odd Birkeland)

 

Hva som skjedde med MT Bramora får vi antagelig aldri vite helt sikkert, men en tysk undersøkelse konkluderte med at hun ble senket av den japanske ubåten I-10, ført av kommandørkaptein Kinzo Tonozuka,  som skal ha senket ett ukjent skip 14. september ved posisjon 0600N og 6700Ø. Dette passer med ruten MT Bramora fulgte. På nettsiden www.minnehallen.no står det videre om krigsforliset:

Man vet ikke, men den kjensgjerning at ingen av de 39 om bord overlevde, gir grunn til mistanke om at det fant sted en krigsforbrytelse også her. Den samme Tonozuka hadde vel 14 dager tidligere skutt ned alle overlevende fra MT Alcides, bortsett fra tre som ble tatt som fanger og ført til Japan.

Den japanske ubåten 1-10 (Foto: Wikipedia)
Den japanske ubåten 1-10 (Foto: Wikipedia)

Etter at I -10 hadde senket MT Alcides, beordret ubåten de overlevende i to livbåter til å legge seg langs siden på ubåten.  Kaptein Arne Karlsen, 2. styrmann Odvar Olsen og telegrafist Johan A. Johansen måtte gå om bord i ubåten og kort tid etter åpnet det japanske mannskapet ild med rifler og en maskinkanon mot de som var igjen i livbåtene. Ingen slapp unna den intense og dødelige ildgivningen. Derimot overlevde de tre som hadde blitt beordret om bord i ubåten, og satt i fangenskap frem til 29. august 1945.

I boken “Krig og Fred – Vestfold våren 1945” kan du lese beretningen til Kaptein Slaastad fra Nøtterøy om hans tid i japansk fangenskap. Kan bestilles her.

Tycho Einar Johansen
Tycko Einar Jensen

De seks Vestfoldingene om bord som omkom var Tycko E. Jansson (Sandefjord), Egil Trones (Horten), Reidar Johansen (Sandefjord), James H. Jørgensen (Tønsberg), Hans Hansen (Svelvik), Julius Sollie (Svelvik),

Mer om MT Bramora på siden til warsailors.com

Mannskapet om bord i MT Bramora (hentet fra minnehallen.no)

Cheng Pang – Boy
George Wright – Gunner
Edward Williams – Oiler
George White – Oiler
Ronald Toyer – Gunner
John Summerheyes – Deck Boy
David Ross – Ordinary Seaman
Aage Petersen – Pumpman
Cheng Ting Pek – Boy
John Hofferman – Ordinary Seaman
Robert Gordon – Able Seaman
Han Wee Fong – Boy
Kennet Brown – Oiler
Harold Blanchford – Gunner
Alberto d’ Annunzio – Gunner
Tjøstolv Martinius Espeland – 3. styrmann
Tønnes Vigre – Maskinist|
Egil Trones – Motormann
Julius Emanuel Sollie – 2.styrmann
Bjarne Eugen Skogen – Båtsmann
Sigfred Andreas Olsen – Sjømann
Otto-Jacob Offenberg – Skytter
Hans Hjalmar Nilsen – Elektriker
Harry J. R. Mortensen – Radiotelegr.
Lars Lunde – Maskinist|
Ludvig Ludvigsen – Stuert
Bjarne Lien – Motormann
Andreas Leonhard Larsen – Matros
Berent Elias Krzywinski – Maskinsjef
Erling Andrè Jørgensen – Lettmatros
James Henry Jørgensen – Styrmann
Reidar Johansen – 2. kokk
Tycko Einar Jansson – Stuert
Frank Louis Jacobsen – Motormann
Harald Johan Høsteland – Matros
Magnus Haaheim – Skipsfører
Hans Sigvart Hansen – Tømmermann
Olaf L. Brevik – Motormann
Randulf Asbjørnsen – Matros
Thor Andresen – Lettmatros

 

Kilder:

MT. Bramora

https://www.sjohistorie.no/no/skip/4601/

https://en.wikipedia.org/wiki/Japanese_submarine_I-10