Hjemmestyrkene i Sandefjord og omegn (A-154) hadde gjennomgått harde prøvelser våren 1944 med arrestasjoner og tap av menneskeliv. En av de som fungerte som avsnittssjef i A-154 var Oddvar Midttun, han skrev følgende om mobiliseringen av mannskapene før de skulle overta kontrollen i Sandefjord: ” Ordren ble mottatt 9. mai 1945 klokken 00.45, og den første

Mannskaper fra A-154 marsjerer i Sandefjord kort tid etter 8. mai 1945 i forbindelse med Grini-fangenes hjemkomst. (Privat album)
Mannskaper fra A-154 marsjerer i Sandefjord kort tid etter 8. mai 1945 i forbindelse med Grini-fangenes hjemkomst. (Privat album)

aksjonen gjaldt Hvalmuseet som var mobiliseringsplass for politistyrkene. Det var rart å stå ansikt til ansikt med de guttene man hadde samarbeidet med et helt år som inntil da bare hadde vært representert av et lagnummer.” Overtagelsen gikk fredelig for seg og mannskapene utførte sine politioppgaver.

 

Sandefjord var den byen i Vestfold som ble utsatt for flest allierte flyangrep. Angrepene var rettet mot transportskip ved blant annet Framnes Mekaniske Verksted A/S.

Fragment av en alliert flybombe på en høyde vest for Gokstad skole. (Foto: Thomas Nilsen)
Fragment av en alliert flybombe på en høyde vest for Gokstad skole. (Foto: Thomas Nilsen)

Det siste fant sted 26. april 1945. Bombekratre og et større fragment av en av flybombene er bevart like ved Gokstad Skole.

 

Les mer om flyangrepene og Milorg i Sandefjord og resten av fylket i boken Krig og Fred – Vestfold våren 1945 (bokhandel eller e-forlag.no).

Les mer i Krig og Fred - Vestfold våren 1945.
Les mer i Krig og Fred – Vestfold våren 1945.

Tekst: TN