Våren 1945 var en spent tid i Vestfold, som i resten av Europa. Ledelsen til Milorg i fylket, Vestfold var Milorgs distrikt nummer 15 (D-15), var usikre på hva som kom til å skje i krigens sluttfase. En fredelig tysk kapitulasjon var utenkelig i slutten av april 1945. Mannskapene i de ulike områdene forberedte seg til kamp mot tyske tropper, og på å sikre viktig infrastruktur før en alliert invasjon. Våren 1945 var preget av flyalarmer og flere allierte flyangrep med mange sivile ofre. Freden_omslag miniMilorg mottok en rekke flyslipp med viktig utstyr. Sovjetiske krigsfanger i såkalte “Russerleire” var et daglig syn i enkelte områder, og på Teie kom det en liten gruppe finske krigsfanger. Ute på verdenshavene gjennomgikk sjøfolk fra fylket store prøvelser – noen satt i fangeleirer. Freden skulle bli langt fredeligere enn ventet, men den var ikke uten alvorlige episoder. Og nå tok hevnlysten overhånd for mange. Les mer om Vestfold våren 1945 i boken Krig og fred – Vestfold våren 1945

Send bestilling til lokhis871@gmail.com . Pris 279 inkl. frakt.

Boken kan bestilles her eller kjøpes i en bokhandel (Ark, Notabene, Norli, Tolvsrød bokhandel m.fl.)

P