Utlevering av radioer i Larvik 8. mai 1945. (Utlånt: Per Nyhus)