Tog med løslatte fanger. Antagelig 10. mai 1945. Sandefjord stasjon.